Edukacja włączająca

Edukacja włączająca ma na celu wspieranie procesu rozwoju każdego dziecka, również z niepełnosprawnością. Usuwa wszelkie przeszkody i bariery, które stają na drodze do sytuacji kiedy wszystkie dzieci bawią się i uczą wspólnie.

Najważniejsze jest, aby wychowawca zwracał uwagę na wszystkie obszary rozwoju: emocjonalny, poznawczy, twórczy, społeczny, fizyczny. Jedne dzieci wymagają większego wsparcia emocjonalnego, inne większego wsparcia w nauce lub odpowiedniego dostosowania materiału. Zgodnie z tą ideą staramy się w naszym przedszkolu podążać za dzieckiem i umożliwiać mu wykonywanie codziennych zadań przedszkolnych na miarę jego możliwości.

Aby w pełni wspierać naszych wychowanków stawiamy przed sobą cele i zadania:

 • tworzenie przyjaznego klimatu w przedszkolu;
 • zapewnienie wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnością;
 • elastycznego podejścia do wychowania i nauczania;
 • budowanie relacji z rodzicami oparte na partnerstwie i współpraca w zakresie wychowania i edukacji.

Aby sprostać tym wyzwaniom staramy się cały czas pogłębiać swoją wiedzę i poszerzać kompetencje. Najważniejsze jest dla nas dobro dziecka oraz to, aby czuło się ono w naszym przedszkolu bezpieczne, akceptowane przez grupę i po prostu szczęśliwe.
W skład naszego zespołu wchodzą:

 • Nauczyciele Montessori;
 • Pedagodzy specjalni;
 • Logopeda;
 • Psycholog.

dziecko przybijające piątkę

 

„A osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo chce żeby go normalnie traktować”

Anna Dymna


Najważniejsze informacje

Separator

 

 • Idealne warunki do efektywnego rozwoju.
 • Wspieranie dzieci z niepełnosprawnościami.
 • Zwiększanie szans edukacyjnych.
 • Dzieci traktowane jako indywidualne jednostki.
 • Atmosfera szacunku i zrozumienia.
 • Relacje z rodzicami oparte na partnerstwie.