Przedszkole

 

Nasze Przedszkole działa od września 2004 roku i jest Przedszkolem ogólnodostępnym. Wpisane jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Stołecznego Warszawy.


W naszym przedszkolu są dwie grupy, zróżnicowane wiekowo. Każda z nich liczy maksymalnie 17 dzieci. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować, iż nasi nauczyciele zauważą indywidualny potencjał każdego dziecka i będą wspierać je, aby wykonywało zadania rozwijające jego naturalne predyspozycje.

Oferujemy całodniowy program dla dzieci w wieku od dwóch i pół roku do sześciu lat. Nauczyciele obserwują i wspierają dzieci, gdy poznają język, geografię, matematykę, nauki ścisłe, świadomość sensoryczną i praktyczne umiejętności życia codziennego.
Zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne, przyrodnicze, kulinarne, językowe i naukowe uzupełniają popołudniowy program nauczania.


Praktyczne życie jest podstawą każdej grupy Montessori i uczy dzieci dbania o siebie i swoje otoczenie. Dzieci zyskują koordynację, pewność siebie i zdolność koncentracji podczas czynności takich jak zapinanie, wiązanie, szycie, zamiatanie, nalewanie i krojenie owoców i warzyw.


Strefa Sensoryczna pomaga dzieciom w poznawaniu otaczającego świata poprzez doskonalenie ich zmysłów. Ten obszar przygotowuje dzieci do matematyki, ucząc różnych wymiarów i kształtów geometrycznych. Strefa Sensoryczna przygotowuje również dziecko do czytania poprzez doskonalenie umiejętności odróżniania podobieństw i różnic, które później pomogą w rozpoznawaniu liter i słów.


Matematyka w grupie Montessori jest nauczana przy użyciu praktycznych materiałów w sekwencyjny sposób. Zaczynając od prętów liczbowych, szorstkich cyfr, żetonów dzieci uczą się koncepcji systemu dziesiętnego. W wieku 4-5 lat Złote perły służą do wprowadzania równań matematycznych.

 

 

dzieci w przedszkolu

 

Język jest częścią wszystkich obszarów. Dzięki bogatemu środowisku werbalnemu dzieci rozwijają słownictwo i autoekspresję. Materiały, takie jak litery z papieru ściernego i realistyczne przedmioty, pomagają dzieciom uczyć się liter. Stopniowo dzieci zaczynają literować i czytać fonetycznie słowa. Uczą się czytać poprzez szeroką gamę materiałów fonetycznych opartych na koncepcji Montessori.


Przyroda pozwala dzieciom poznawać otoczenie. Dzieci uczą się o królestwie zwierząt, dowiadują się co pływa co tonie, poznają przyrodę ożywioną i nieożywioną, magnesach i wiele więcej dzięki przedmiotom, książkom, zdjęciom i zgromadzonym w sali skarbom naturalnym (muszle, kamienie, minerały).


Kultura jest ważną częścią grupy. Koncentruje się na różnych kontynentach, w tym flagach, uroczystościach, ludziach różnych narodów. Dr Maria Montessori wierzyła, że ​​ostatecznym celem edukacji Montessori jest pokój na świecie i z tego powodu kultura i różnorodność są istotną częścią zajęć.


Gdy dzieci dorastają w grupie Montessori przez okres 3 lat, rozumieją, że są częścią społeczności, w której każdy ma swoje indywidualne potrzeby, ale także przyczynia się do społeczności. Dzieci ćwiczą niezależność, ale mają również możliwość pracy z rówieśnikami i wspierania innych, gdy są w potrzebie.


Najważniejsze informacje

Separator

 

  • System wychowania oparty o metodę Montessori.
  • Realizacja założeń edukacji włączającej.
  • Kształtowanie wartości chrześcijańskich.
  • Rozbudowana oferta zajęć dodatkowych.
  • Dwie grupy zróżnicowane wiekowo.
  • Dzieci od 2,5 do 6 lat.